Fassaad, puitfassaad ja nende soojustamine

Meie üheks põhitegevusvaldkonnaks on ehitada klindile meelepärane fassaad. Peale selle pakume nende soojustamist, renoveerimist ja värvimist. On ette tulnud ka väiksema mahulist (eramud, sokliosad) vahtpolüstürooli ning polümerkrohvi paigaldamist fassaadile.

Mis on fassaad?

Nimetuse all fassaad peetakse silmasd harilikult hoone esiseina, kuid võib olla ka taga- või külgsein. Argikeeles tuntakse fassaadi nime kõikide välisseinade puhul. Välisilme eramul või kortermajal on väga oluline, kuna see kujundab hoone üldmulje.

Fassaadid ja nende soojustamine

Soojusisolatsiooni õige teostamine on üks tähtsamatest töödest ehitise elamismugavuse seisukohalt.
Tõhusasse soojusisolatsiooni suunatud raha saame tagasi aastate jooksul väiksemate küttekulude näol. Fassaadi ehitamisega ning sellega kaasnevad soojustamise sõlmed tuleb projekteerida ja teostada nõnda, et soojusisolatsioon püsib kuivana, läbi selle ei tohi kulgeda õhuvoolusid.

Fassaad ja selle eluiga

Puitfassaadide eluiga on üldiselt 40-50 aastat. Enamik puitelamud on aga palju vanemad ning fassaadid ületavad oma eluea mitmekordelt. Sellisele tulemusele jõudmiseks on vaja teostada korrapäraseid hoolduseid. Tihtipeale on renoveerimiskulud väga kõrged, kuna ei ole teostatud õigeaegset ning korrapärast hooldust või on välja vahetatud vooder, mida oleks andnud taastada. Õigesti paigaldatud  fassaad peab põhjamaa tingimustes vastu 30-50 aastat.

Fassaadi ettevalmistud, eeltööd

Selgita välja kuhu läheb soojus! Enne fassaadi soojustamist või soojustuse parandamist tuleks välja selgitada, kus täpsemalt on maja suuremad soojalekked. Lihtsam ja odavam viis on seda teha infrapunakaamera abil. Termograafiaga saab avastada fassaadides soojalekkeid ilma konstruktsioone avamata. Soovitatav sise- ja välistemperatuuride vahe peaks olema vähemalt 15ºC.

puitfassaad-1

fassaadi-ehitus