Fassaadid, puitfassaadid ja nende soojustamine

Meie üheks põhitegevusvaldkonnaks on fassaadid, nende soojustamine, renoveerimine, värvimine. On ette tulnud ka väiksema mahulist (eramud, sokliosad) vahtpolüstürooli ning polümerkrohvi paigaldamist fassaadidele.

Mis on fassaad?

Fassaadiks nimetatakse harilikult hoone esiseina, kuid võib olla ka taga- või külgsein. Argikeeles nimetatakse fassaadiks hoone kõiki välisseinu. Fassaadi välimus on väga oluline, kuna see kujundab hoone üldmulje.

Fassaadid ja nende soojustamine

Soojusisolatsiooni õige teostamine on üks tähtsamatest töödest ehitise elamismugavuse seisukohalt.
Tõhusasse soojusisolatsiooni suunatud raha saame tagasi aastate jooksul väiksemate küttekulude näol. Fassaadide soojustamise sõlmed tuleb projekteerida ja teostada nõnda, et soojusisolatsioon püsib kuivana ning läbi selle ei kulge õhuvoolusid.

Fassaadide eluiga

Puitfassaadide eluiga on üldiselt 40-50 aastat. Enamik puitelamud on aga palju vanemad ning fassaadid ületavad oma eluea mitmekordelt. Sellisele tulemusele jõudmiseks on vaja teostada korrapäraseid hoolduseid. Tihtipeale on renoveerimiskulud väga kõrged, kuna ei ole teostatud õigeaegset ning korrapärast hooldust või on välja vahetatud vooder, mida oleks andnud taastada. Õigesti paigaldatud krohvitud fassaadid peavad põhjamaa tingimustes vastu 30-50 aastat.

Ettevalmistus, eeltööd fassaadidel

Selgita välja kuhu läheb soojus! Enne soojustamist või soojustuse parandamist tuleks välja selgitada, kus täpsemalt on maja suuremad soojalekked. Lihtsam ja odavam viis on seda teha infrapunakaamera abil. Termograafiaga saab avastada fassaadides soojalekkeid ilma konstruktsioone avamata. Soovitatav sise- ja välistemperatuuride vahe peaks olema 15ºC.

puitfassaad-1

fassaadi-ehitus